Kontakt informacije:

DOO “EURODOM” GRAČANICA
za restauraciju, adaptaciju i izgradnju

ID broj: 4209120140001
PDV broj: 209120140001

Intesa Sanpaolo Bank: 154 200 20001249 81
NLB

Tuzlanska banka: 132 180 03115545 59

Ritašići bb,75320 Gračanica, BiH
Tel:  (387) 61 633 996
Tel:  (387) 35 703 692

Email: info@eurodom-gracanica.com
Web: www.eurodom-gracanica.com